de Stichting


Stichting De Wereld van Jeroen Bosch

Het Jeroen Bosch festival De Wereld Van Jeroen Bosch wordt georganiseerd door de Stichting De Wereld van Jeroen Bosch.

Deze stichting is in het leven geroepen in samenspraak met het Jheronimus Bosch Art Center, het Erfgoedcluster van de gemeente ‘s-Hertogenbosch en de Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch.

De stichting heeft tot doel het levend houden van werken, gedachtegoed en levensloop van de laatmiddeleeuwse schilder Jheronimus Bosch, alsmede van zijn tijd, wereld en cultuurhistorische traditie waarbinnen zijn werk past. Zij doet dat door het organiseren, doen organiseren en/of mede ondersteunen van activiteiten die daar aan bijdragen.

Bestuur

  • Ton Lensen, voorzitter
  • Ton Stassen, secretaris
  • Rob Wagemakers, penningmeester
  • Rob van de Laar, lid, vertegenwoordigt het Erfgoedcluster gemeente ‘s-Hertogenbosch